ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όποιος θέλει να δημιουργήσει καινοτομίες στον τομέα τροφίμων, αντιμετωπίζει προκλήσεις που απαιτούν συνεχώς υψηλότερες ικανότητες στη δημιουργία προϊόντων και τις εφαρμογές.
Για το λόγο αυτό η KEA-TEC αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά το ερώτημα ποια μορφή θα πρέπει να έχει, σήμερα και στο μέλλον, μια εγκατάσταση επεξεργασίας, η οποία θα μπορεί να επιφέρει συνεχείς βελτιώσεις στη διαδικασία παραγωγής χωρίς χημικά πρόσθετα και θερμική ενέργεια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σαφείς στόχοι: συνεπής προσανατολισμός στις απαιτήσεις των πελατών, στην εξοικονόμηση δαπανών, χρόνου και ενέργειας με ταυτόχρονη βελτίωση του αποτελέσματος προϊόντος.
Δημιουργήσαμε μια καινοτόμο τεχνολογία εγκατάστασης, η οποία πληροί τα κριτήρια αποκλειστικά μέσω της ροής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρώτη ύλη.

Στην μελλοντοστραφή τεχνολογία της KEA φορτίζονται συνεχώς πυκνωτές με ηλεκτρική ενέργεια και εκπέμπονται παλμοί τάσης στο προϊόν.
Η μηχανισμός ανοίγματος μεμβρανών ή κυττάρων οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος/ενέργειας στη μεμβράνη κυττάρου. Για το λόγο αυτό κυριάρχησε ο όρος “ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ”.

Οι ειδικοί της KEA-TEC GmbH χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες παλμών για διαφορετικές εφαρμογές. Το κοινό στοιχείο σε όλες τις παραλλαγές δημιουργίας παλμών είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται ενδιάμεσα σε συμπυκνωτές και εκπέμπεται παλμικά στις πρώτες ύλες προς επεξεργασία.

Οι παλμικές τεχνολογίες που έχουμε δημιουργήσει και που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διαδικασίες μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Διακόπτης υψηλής τάσης (spark gap)
ως διακόπτης αποφόρτισης ή για γεννήτριες Marx πολλαπλών βαθμίδων σε μονοπολική και διπολική μεταγωγή έως τάση φόρτισης 70kV.

Παλμική απόδοση έως: 500MW
Παλμικό ρεύμα έως:6.000A
Παλμική συχνότητα έως:50Hz

Εφαρμογή: Προεπεξεργασία μεγάλων προϊόντων συμπαγούς μάζας (150 mm) και μεγάλων ροών προϊόντος έως 50.000kg/h

Μετασχηματιστές παλμών (pulse transformer)
aως δημιουργία παλμών μιας ή περισσότερων βαθμίδων σε 1.000V και αύξηση τάσης μέσω ενός μετασχηματιστή παλμών.

Παλμική απόδοση έως: 30MW
Παλμικό ρεύμα έως:1.000A
Παλμική συχνότητα έως:300Hz

Εφαρμογή: Προεπεξεργασία προϊόντων συμπαγούς μάζας (80mm) και μεγάλων ροών προϊόντος έως 15.000kg/h

Διακόπτης ημιαγωγού (solid state switch)
Ως δημιουργία παλμών μιας ή περισσότερων βαθμίδων σε 1.000V έως 30.000V και απευθείας εφαρμογή στο προϊόν.

Παλμική απόδοση έως: 5MW
Παλμικό ρεύμα έως:5.000A
Παλμική συχνότητα έως:500Hz