ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με τη χρήση της OLIVIA τα κύτταρα της ελιάς ανοίγουν με ήπιο τρόπο στην ψυχρή κατάσταση. Μέσω αυτού του ανοίγματος διεισδύουν περισσότερα συστατικά όπως π.χ. πολυφαινόλες στο εξαγόμενο ελαιόλαδο και συνεπώς βελτιώνεται η ποιότητά του.
Αυτή η βελτίωση ποιότητας πρέπει φυσικά να υπολογίζεται για το σύνολο της εξαγόμενης ποσότητας λαδιού.

Από οικονομικής άποψης ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η αύξηση της απόδοσης λαδιού με ελάχιστα αυξημένη θερμοκρασία επεξεργασίας. Με βάση τις έως τώρα εμπειρίες και μια κατά τα άλλα ίδια διεξαγωγή διαδικασίας, επιτυγχάνεται μια κατά 2% αυξημένη απόδοση λαδιού.

Όλα αυτά είναι δυνατά χωρίς σημαντική αύξηση θερμοκρασίας, χωρίς προσθήκη χημικών, αποκλειστικά με βάση την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στις μεμβράνες κυττάρων.

Για το σκοπό διευκρίνισης παραθέτουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού που επεξηγεί το πλεόνασμα που επιτυγχάνεται με την OLIVIA:

Πλεόνασμα εσόδων παραγωγής λαδιού:
Λαμβάνοντας υπόψη μια επεξεργασία ελιάς 3000 kg/h, έναν χρόνο επεξεργασίας 500h ανά έτος και μια πυκνότητα ελαιόλαδου 0,9 kg/l προκύπτουν τα παρακάτω πλεονάσματα εσόδων, υπολογισμένα αποκλειστικά στην αυξημένη απόδοση:

Ρυθμός ροής:3.000 kg/h
Χρόνος λειτουργίας ανά καμπάνια:500 h/a
Ποσότητα ελιάς στην οποία έγινε επεξεργασία:1.500 to/a
Απόδοση λαδιού χωρίς OLIVIA:483.333 l (29%)
Απόδοση λαδιού με OLIVIA:516.666 l (31%)
Αύξηση απόδοσης Ελαιόλαδο:033.333 l /a


Πλεόνασμα σε 2,- EUR/l λάδι:066.666 EUR/a

Λειτουργικά έξοδα OLIVIA:
Σε μεσαίο κόστος ενέργειας 0,3 EUR/ kWh προκύπτει σε υπολογισμένα έξοδα καθαρισμού η παρακάτω αύξηση λειτουργικών εξόδων:

Απαιτούμενη ισχύς σύνδεσης:10 kW
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:5.000 kWh
Ενεργειακό κόστος 0,3 EUR/ kWh:1.500 EUR/ a
Κόστος συντήρησης OLIVIA:4.000 EUR/ a
Επιπρόσθετο κόστος καθαρισμού:1.500 EUR/ a


Επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα:7.000 EUR/ a

Πλεόνασμα ανά σαιζόν:
Πλεόνασμα εσόδων:66.666,- EUR
Λειτουργικά έξοδα:-7.000,- EUR


Πλεόνασμα εσόδων ανά σαιζόν:59.666,- EUR


Με χρήση της OLIVIA, σύμφωνα με την παραπάνω παράθεση, σε ωριαία απόδοση επεξεργασίας 3.000 kg/h πραγματοποιείται πλεόνασμα περ. 60.000,- EUR στη σαιζόν σοδειάς.